alt alt

2014/2015

Результати зимівлі 2014-2015 рр.

Розорювання земель та широке застосування пестицидів призвело до різкого скорочення видового та кількісного складу комах-запилювачів, в тому числі й медоносних бджіл. В останні роки у світі відбувається глобальне зникнення бджіл («синдром руйнування колоній», «колапс бджолиних сімей»), вперше описане у 2006 році. Причину цього явища остаточно не з`ясовано.

Міжнародна некомерційна асоціація COLOSS – Prevention of honey bee COlony LOSSes – організація, що здійснює оцінку втрат бджолиних колоній у світовому масштабі, починаючи з 2007 р. За нашого сприяння, Україна вперше долучилася до світового моніторингу в 2015 р. Опитування бджолярів проводили за стандартизованою анкетою, розробленою організацією COLOSS, здійснивши її переклад та адаптацію для кращого сприйняття респондентами. Загалом нами опрацьовано результати анкетування 300 пасічників з 18 областей України з найбільшою вибіркою з Чернівецької області.

У даному повідомленні наведені окремі результати моніторингу смертності колоній Apis mellifera Linnaeus, 1758 на пасіках Північної Буковини після зимівлі 2014-2015 рр. З`ясовано, що втрати бджолосімей у Північній Буковині за досліджений період в середньому становили 10,7 % (на території країн-учасниць міжнародного моніторингу COLOSS – в середньому 17,4 %). Найнижчі показники були відмічені для Прут-Дністровської підвищеної рівнинної лісостепової області (7,4 %), а найвищі – для області Бескидських Карпат (22,0 %). 83,3 % випадків втрат бджолиних колоній на пасіках Північної Буковини зумовлені їхньою загибеллю, тоді як 16,7 % – фатальними проблемами з матками (на території країн-учасниць міжнародного моніторингу COLOSS згадані показники складали 82,8 % та 17,2 % відповідно).

На основі аналізу специфіки загибелі бджолосімей дослідженого регіону з`ясовано, що більшість загиблих колоній характеризувалися наявністю мертвих робочих особин в сотах за відсутності їжі. Пасічники Північної Буковини не відмічали погіршення ситуації щодо проблем з матками у 2014 році, порівняно з попередніми роками. Крім того, доцільність заміни маток перед періодом зимівлі не була однозначно доведена.

Стаття:

Тимочко Л. І., Пущук Л. Т., Федоряк М. М. Моніторинг смертності медоносних бджіл Північної Буковини за результатами зимівлі 2014-2015 рр. // Біологічні системи. Т. 8. Вип. 1. 2016 С. 59-65.