alt alt

Грунти

Грунтово-кліматичні зони України

Джерело:
Національна доповідь про стан родючості ґрунтів України / [Балюк С.А., Медведєв В.В., Тараріко О.Г. та ін.]. – К.: ТОВ “ВИК ПРИНТ”, 2010. – 111с.